Galeria:


Wszystkie projekty realizacyjne obejmowały nadzory autorskie, opracowywanie projektów wnętrz, projektów przetargowych, wielobranżowych projektów techniczno-wykonawczych oraz koordynacja prac projektowych i wykonawczych.